โรงพยาบาลตราด รับสมัครงาน วุฒิปวส. – ปริญญาตรี 4 ตำแหน่ง

0
3836
โรงพยาบาลตราด

สมัครงาน โรงพยาบาลตราด

จังหวัดตราด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ เจ้าพนักงานเวชสถิติ, เจ้าพนักงานธุรการ, แพทย์แผนไทย และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมจำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

สำหรับสมาชิกที่สนใจสมัครงาน โรงพยาบาลตราด ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2558

โรงพยาบาลตราดสมัครงาน โรงพยาบาลตราด

ตำแหน่งงานโรงพยาบาลที่เปิดสอบ

  1. เจ้าพนักงานเวชสถิติ  จำนวน 1 อัตรา

  2. เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา

  3. แพทย์แผนไทย  จำนวน 1 อัตรา

  4. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ โรงพยาบาลตราด จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน โรงพยาลตราด

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน โรงพยาบาลตราด ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรา ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

ค่าสมัครสอบ

  1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ  100 บาท
  2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 100 บาท
  3. ตำแหน่งแพทย์แผนไทย  200 บาท
  4. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์  200 บาท

เมื่อสมัครสอบแล้ว ค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

จังหวัดตราด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 โรงพยาบาลตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงาน โรงพยาบาล