โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานสาธารณสุข 70 อัตรา

0
6111

สมัครงานโรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถี สังกัดกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีตำแหน่งงานว่าง 70 อัตรา

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงานโรงพยาบาลราชวิถี ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2559

สมัครงานโรงพยาบาลราชวิถี

 

สมัครงานโรงพยาบาลราชวิถี

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 70 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ โรงพยาบาลราชวิถี สังกัดกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

วิธีรับสมัครงานโรงพยาบาลราชวิถี

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงานโรงพยาบาล