[สมัครงาน บริษัททรู] ตำแหน่งงานน่าสนใจ 32 ตำแหน่ง

0
6944

สมัครงาน บริษัททรู

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน การได้ร่วมงานกับ True คือการได้ทำงานที่ท้าทาย และได้แสดงศักยภาพในตัวคุณออกมา สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ล้ำสมัย แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร เราพร้อมให้อิสระทางความคิดและสนับสนุนให้คุณได้ทำงานอย่างที่ใจรัก และสนุกสนาน ไปกับ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณ

สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงาน บริษัททรู นอกจากตำแหน่งงานที่น่าสนใจ 32 ตำแหน่งนี้แล้ว ยังมีตำแหน่งงานว่างอื่นๆ อีกมาก ซ่ึ่งสามารถติดตามได้โดยการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ เพื่อตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งอื่นๆ รวมถึงสมัครงานออนไลน์ได้ทันที

สมัครงาน ทรู

 

สมัครงาน บริษัททรู

ตำแหน่งงานน่าสนใจ

 1. Executive Marketing Communication Manager
 2. Marketing Communication Manager
 3. Marketing Communication Executive
 4. Digital Marketing Communication Manager
 5. Digital Media and Strategy Manager
 6. Media Manager
 7. Brand Event & Sponsorship Manager
 8. Lifestyle Brand PR Executive
 9. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์( Call Center )
 10. Blackberry Application Developer
 11. Developer
 12. Java Programmer
 13. Senior System Analyst
 14. PHP Prpgrammer
 15. PL/SQL Developer
 16. Programmer (.Net)
 17. Marketing Manager (Sponsorship & Event Executive)
 18. Business Development Executive (Corporate Information Service)
 19. Business Development Manager – Regional Sale Analysis and Planning
 20. Service Center Supervisor – 3G Device Product After Sales
 21. Senior Business Development Executive
 22. Account Executive
 23. Accountant Officer
 24. Engineer Application Service
 25. Sound Designer
 26. Web Content Specialist
 27. System Analyst
 28. Web Programmer
 29. Mobile Application Management (Game)
 30. Mobile Application Management (Entertainment)
 31. Mobile Application Management (Lifestyle)

 

ผลตอบแทน

เงินเดือนและค่าตอบแทน

True มุ่งมั่นที่จะสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่ดีที่สุด คุณจะได้รับเงินเดือนที่ดีและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการเลื่อน เงินเดือนประจำปีตามผล การปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ และคุณประโยชน์ที่คุณทำเพื่อบริษัท นอกจากนี้คุณยังจะได้รับเงินตอบแทนการปฏิบัติงานประจำปีตามผลประกอบ การของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของคุณ

บางตำแหน่งงานจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ทางวิชาชีพเฉพาะด้าน ซึ่งผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถในวิชาชีพนั้น จะได้รับค่าวิชาชีพรายเดือน ซึ่งคุณสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

.

สวัสดิการอื่นๆ

True ดูแลสุขภาพและความสุขของพนักงานซึ่งมีสภาพการทำงานที่แตกต่างกัน นอกเหนือจากสวัสดิการที่พนักงานจะได้รับตามกฎหมายแล้ว พนักงานยังจะได้ รับสวัสดิการเพิ่มขึ้นดังนี้ กองทุนประกันสังคม การประกันสุขภาพการประกันภัย กลุ่ม เงินช่วยเหลือค่าทำงานกะและค่าพาหนะสำหรับพนักงานกะเป็นต้น

True ให้ความสำคัญต่อการศึกษาต่อเนื่อง โดยคุณมีสิทธิยืมเงินปลอดดอกเบี้ยเพื่อ การศึกษาของตนเองและบุตร นอกจากนี้ยังมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน ที่มีผลการเรียนดีเป็นประจำทุกปี

สวัสดิการของ True ยังรวมไปถึงสิทธิในการซื้อสินค้าและบริการของบริษัท และ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ในราคาพิเศษอีกด้วย

.
ความก้าวหน้าในอาชีพ

True ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ ไม่ว่าจะ อยู่ในหน่วยงานใดของบริษัท คุณจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ และสามารถ พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องทั้งจากหลักสูตรออนไลน์และหลักสูตรพิเศษที่จัดขึ้น โดยศูนย์ฝึกอบรมซึ่งตั้งอยู่อาคารซีพี ทาวเวอร์ 2 (ถนนรัชดาภิเษก) เพื่อฝึกอบรม พนักงานในหลักสูตรต่างๆ เช่น การสัมมนา การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการบรรยาย ในหัวข้อต่างๆ เช่น การขายและการตลาด การบริการลูกค้าไปจนถึงความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ และงานด้านวิเคราะห์ระบบ

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงาน บริษัททรู