[งานรัฐวิสาหกิจ] สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่นี่

0
11749

งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบวันนี้ โดย สถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 3 ตำแหน่ง โดยผู้ที่สนใจงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ สถาบันการบินพลเรือน ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2565

งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับต้น สังกัด สำนักงานนโยบายและแผนงาน จำนวน 1 อัตรา
  2. นายทะเบียน ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา
  3. พนักงานเครื่องพัสดุอิเล็กทรอนิกส์การบิน ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัคร งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ สถาบันการบินพลเรือน ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สถาบันการบินพลเรือน ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ