สมัครงาน ช่อง 3 อัพเดทตำแหน่งงานว่าง 2561 วุฒิ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี

0
183482

สมัครงาน ช่อง 3

(Update: 22/10/2018)

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 อสมท. เป็นสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินแห่งที่ 4 ของประเทศไทย ดำเนินกิจการโดยบริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ภายใต้สัญญาสัมปทานกับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ในโอกาสที่กำลังขยายธุรกิจ ช่อง 3 จึงเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน ดังนั้น ผู้ที่สนใจ และมีคุณสมบัติพร้อม ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ให้สมัครงานออนไลน์โดยการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ เพื่อสมัครงานต่อไป

สมัครงาน ช่อง3

สมัครงาน ช่อง 3

ตำแหน่งงานว่าง

 1. ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • มีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน 6 – 10ปี
  • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาการบัญชี หรือปริญญาโทMBA/การบัญชีหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • หากได้รับวุฒิ CIA/CPA/CISA หรือวุฒิบัตรอื่นที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word,Excel,PowerPoint หากสามารถใช้ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ทั้งการพูดและการเขียนได้ดี
  • มีความสามารถในการโน้มน้าว เจรจาต่อรอง นำเสนอ และการสื่อสารได้ดี
  • เป็นผู้นำ มุ่งมั่นต่อความสำเร็จตามเป้าหมายของงาน
  • มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และมีความคิดสร้างสรรค์
  • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติได้ และมีความระเอียดรอบคอบ
  • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศ : ชาย/หญิง
  • อายุ : 25-35 ปี
  • มีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน / ผู้สอบบัญชี / ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Auditor) อย่างน้อย 3 ปี
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือปริญญาโท MBA / การบัญชี / วิทยาการคอมพิวเตอร์ / ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (AIS) / ระบบสารสนเทศทางการจัดการ (MIS) หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
  • หากได้รับวุฒิ CIA / CPA / CISA หรือวุฒิบัตรอื่นที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, Power Point หากสามารถใช้ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎระเบียบ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติได้ และมีความระเอียดรอบคอบ
  • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะ ด้านการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. Senior Accountant
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s or Master’s degree in Accounting
  • At least 5 years of experience in accounting and financial reporting
  • Displays mature, professional and effective personnel communications skills
  • High responsibility, self-disciplined and result-oriented
  • Good knowledge in taxation and accounting
  • Good knowledge of MS Office and Experience with SAP is advantageous
  • Responsible and trustworthy with confidential information, ability to work effectively on tight deadlines
 4. พนักงานขับรถผู้บริหาร จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย  อายุไม่เกิน 45 ปี
  • มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
 5. วิศวกร จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์,สาขา
   คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สามารถรับมือกับแรงกดดันได้ดี
  • มีทักษะการทำงานเป็นทีม
  • มนุษยสัมพันธ์ดี
 6. เจ้าหน้าที่กราฟฟิก ฝ่ายการตลาด จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขากราฟฟิกดีไซน์ หรือ สาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere pro ,after effect ,Photoshop ,illustrator
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน มนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น ทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบในการทำงานสูง
  • หากสามารถสร้างงาน 3D โดยใช้โปรแกรม MAYA หรือ 3D Studio max จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบ จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิคส์ / คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
 8. เจ้าหน้าที่เทคนิค (Graphic Designer) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์,ดิจิตอลอาร์ต,สารสนเทศ,นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, After Effect, Vizrt, Maya, 3dmax, Cinema 4d
  • สามารถออกไปทำรายการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ได้
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
 9. เจ้าหน้าที่เทคนิค (Graphic System Administrator) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม C#,Vitual Basic,หรือดูแลระบบกราฟิกของ Vizrt,Orad
  • สามารถออกไปทำรายการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ได้
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
 10. เจ้าหน้าที่ตัดต่อ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์,สาขานิเทศศิลป์,สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามรถใช้โปรแกรม Avid,After Effect ได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการทางด้านตัดต่ออย่างน้อย 3 ปีข้นไป
 11. ผู้ช่วยช่างภาพ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
  • ชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดเป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีใบขับขี่รถยนต์
  • มีความอดทน และมีความรับผิดชอบสูง
 12. Front End Developer / Manager จำนวน 3 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in Computer Science
  • 1-3 years of experience in front-end developers
  • Proficient understanding of web markup, including HTML5, CSS3,
  • Basic understanding of server-side CSS pre-processing platforms, such as LESS and SASS
  • Proficient understanding of client-side scripting and JavaScript frameworks, including j Query
 13. Web Editor (Full Time / Contact) จำนวน 4 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in Mass Communication, Journalism, Marketing or related field
  • Content marketing, Interpersonal, coordination, copy writing (excellent pelling, grammar and punctuation skills)
 14. Digital Graphic Designer จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in graphic design or related field.
  • 3+ years of Graphic Design experience in a retail or creative agency environment.
  • Demonstrate illustrative, layout and typography skills through Adobe CC: Photoshop. Illustrator, In-Design, Dreamweaver
 15. Mobile Application Developer จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in Computer Science or other IT related fields
  • At least 2-4 years of experience in application development.
  • Skill / knowledge : Objective – C, Swift, Java, JSON and related technologies and Web – Based application development, mobile technology passion

เอกสารต้นฉบับ >>> สมัครงาน ช่อง 3