[สมัครงาน ช่อง 9 MCOT] ตำแหน่งงานว่างรัฐวิสาหกิจ บริษัท อสมทที่เปิดรับ

0
31039

บริษัท อ ส ม ท จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อทำการสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน อสมทในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักงานใหญ่ อสมท ในส่วนของผู้สนใจการรับสมัครงาน อสมท ให้สมัครด้วยตนเอง หรือทาง E-mail ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563

อสมท รับสมัครงาน

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจ

  • เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

วิธีสมัครงาน อสมท

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน อสมท ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ งานสารบรรณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ 1 บริษัท อสมท จำกัด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-17.00 น.

เอกสารต้นฉบับ>>>อสมท รับสมัครงาน

*****************************************************************

สมัครงาน ช่อง 9 (MCOT) (Udate: 05/09/2016)

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน สำหรับสมาชิกที่สนใจสมัครงาน ช่อง 9 (อสมท) ให้คลิกลิงก์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครด้วยตนเองได้

สมัครงาน ช่อง 9

สมัครงาน ช่อง 9

ตำแหน่งงานว่าง

  1. เจ้าหน้าที่ขาย/เจ้าหน้าที่ขายอาวุโส และ ครีเอทีฟ/ครีเอทีฟอาวุโส ฝ่ายดิจิทัล คลิกดูรายละเอียด
  2. โปรเจ็คครีเอทีฟ/โปรเจ็คครีเอทีฟอาวุโส ส่วนแผนงานคลื่นวิทยุ ฝ่ายคลื่นวิทยุ FM 99 MHz คลิกดูรายละเอียด
  3. ประกาศรับนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร คลิกดูรายละเอียด
  4. ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายคลื่นวิทยุ FM 107 MHz. สำนักวิทยุ คลิกดูรายละเอียด
  5. ประกาศรับนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน ส่วนสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร คลิกดูรายละเอียด
  6. ผู้จัดการส่วนขายดิจิทัล ฝ่ายดิจิทัล สายงานบริหารการตลาดและสื่อ คลิกดูรายละเอียด

 

การรับสมัครงาน ช่อง 9

  1. ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ส่งมาที่ “ฝ่ายบริหารทรัพยกรมนุษย์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310” (วงเล็บมุมซองบนขวาสมัครงานในตำแหน่งที่ต้องการสมัคร เช่น สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล)
  2. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ งานสารบรรณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ 1 บมจ.อสมท เวลา 09.00 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
  3. ส่งเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุในช่่อง Subject : ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร_= ชื่อ – นามสกุล (เ่ช่น เจ้าหน้าที่บุคคล_นายสุนทร ใจดี) พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน โดยทำเป็น File เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น ในรูปแบบ “PDF File” ขนาดไม่เกิน 10 MB ส่งมาที่ E-Mail : [email protected]

ดาวน์โหลด>>>ใบสมัครงานบมจ. อสมท