[งานราชการ] สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

0
7366

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย สำนักงานประกันสังคม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานประกันสังคม จำนวน 23 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ งานราชการที่เปิดสอบ สำนักงานประกันสังคม ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 กรกฎาคม 2565

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. นักจัดการลงทุนอาวุโส (ระดับ 4) จำนวน 4 อัตรา
 2. นักจัดการลงทุน (ระดับ 3) จำนวน 4 อัตรา
 3. นักจัดการลงทุน (ระดับ 2) จำนวน 2 อัตรา
 4. นักจัดการลงทุน (ระดับ 1) จำนวน 1 อัตรา
 5. นักจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุนอาวุโส (ระดับ 4) จำนวน 2 อัตรา
 6. นักจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอาวุโส (ระดับ 4) จำนวน 1 อัตรา
 7. นักยุทธศาสตร์การลงทุนอาวุโส (ระดับ 4) จำนวน 2 อัตรา
 8. นักวิเคราะห์การลงทุนอาวุโส (ระดับ 4) จำนวน 1 อัตรา
 9. นักวิเคราะห์การลงทุน (ระดับ 2) จำนวน 1 อัตรา
 10. นักวิเคราะห์การลงทุน (ระดับ 1) จำนวน 2 อัตร
 11. นักบัญชีและประมวลผลการลงทุนอาวุโส (ระดับ 4) จำนวน 1 อัตรา
 12. นักสารสนเทศด้านการลงทุน (ระดับ 3) จำนวน 1 อัตรา
 13. นักสารสนเทศด้านการลงทุน (ระดับ 2) จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการที่เปิดสอบ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร งานราชการที่เปิดสอบ สำนักงานประกันสังคม ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ดดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานประกันสังคม ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ