7-Eleven เขามีเครื่องตรวจอุณหภูมิแล้วนะ รู้ยัง!!!

0
486

หนึ่งในปัญหาเข้าร้าน 7-Eleven ที่ผ่านมา
ก็คือบางครั้งเราอาจโชคร้าย
เมื่อเครื่องตรวจอุณหภูมิอาจจะทิ่มหน้าทิ่มตาเรา

แต่ปัญหานี้กำลังจะหมดไป
เพราะวันนี้ 7-Eleven เขามีเครื่องตรวจอุณหภูมิ ที่เราแค่ใช้ฝ่ามือสแกน
ก็จะโชว์อุณหภูมิเราทันที ว่าผ่านเกณฑ์การเข้าใช้บริการในร้านหรือไม่

เรื่องนี้ต้องบอกว่า “เริ่ด” เพราะที่ผ่านมาเราคงเคยได้ยินว่าพนักงาน 7-Eleven
เมื่อมีลูกค้ามาใช้บริการเยอะๆ
ก็อาจเผลอใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิทิ่มหน้าลูกค้า
แต่พอเป็นเครื่องนี้ ปัญหานี้ก็น่าจะหมดไป

แถมทาง 7-Eleven ยังประหยัดพนักงานเพราะไม่ต้องหาคนมาเฝ้าหน้าร้าน เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ

ที่น่าสนใจ จากการสอบถามพนักงานได้ข้อมูลมาว่า
เจ้าเครื่องนี้จะค่อยๆ ถูกนำมาใช้ใน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ