สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

0
8339

งานราชการ ก.พ.ร.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 (นปร. รุ่นที่ 13) จำนวน 30 ตำแหน่ง เพื่อพัฒนาในด้านการเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ นักพัฒนาและวางแผน และนักปฏิบัติอย่างสมดุล ซึ่งใช้เวลาในการเข้าร่วมโครงการประมาณ 22 เดือน

สมาชิกที่สนใจสมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม – 28 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ

สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งานราชการ

 1. ตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการ จำนวน 30 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เป็นผู้เพิ่งสำเร็จการศึกษา
  • หรือเป็นบุคคลจากภาคเอกชน
  • หรือเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • วุฒิการศึกษาไม่จำกัดสาขาวิชา (ปริญญาโท อายุไม่เกิน 30 ปี / ปริญญาเอก อายุไม่เกิน 35 ปี)
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก :
 • ด้บรรจุเป็นข้าราชการทันที ในตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 62
 • ได้เรียนรู้ด้านวิชาการกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และฝึกปฏิบัติราชการ ภายใต้การสอนงานของผู้บริหารระดับสูง ได้แก่
  – ปลัดกระทรวง อธิบดี
  – เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่
  – ผู้ว่าราชการจังหวัด
  – ผู้บริหารภาคเอกชน
 • อบรมเป็นระยะเวลารวม 22 เดือน ก่อนที่จะเลือกไปปฏิบัติราชการในกระทรวง กรมต่าง ๆ

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วม โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 (ก.พ.ร.) สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://opdc.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13”  ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม – 28 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

เอกสารต้นฉบับ >>> งานราชการที่เปิดสอบ