ข่าวงาน!!! บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

0
160143

สมัครงาน ปตท.สพ.

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม PPTEP จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจหลักคือ สำรวจพัฒนา และผลิตปิโตรเลียมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ รวมทั้งลดการพึ่งพาการนำเข้าปิโตรเลียมจากต่างประเทศ PPTEP มีธุรจิการบริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด, บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด, การร่วมลงทุนในโครงการโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาตเหลวลอยน้ำ, โครงการลงทุนท่อขนส่งก๊าซฯ ปตท.สผ., โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม PPTEP จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

สมัครงาน ปตท.สพ.

สมัครงาน ปตท.สพ.

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Chief Data Scientist
  คุณสมบัติ :
  • 10+ years experience in a statistical and/or data science role with team management experience
  • Expertise in advanced analytical techniques such as descriptive statistical modelling and algorithms, machine learning algorithms, optimization, data visualization, pattern recognition, cluster analysis and segmentation analysis
  • MS in computer science, statistics, or operations research or related technical discipline Experience working with large data sets, simulation/optimization and distributed computing tools (e.g., Map/Reduce, Hadoop, Hive, Spark, …)
  • Ability to translate business needs to data
  • Expertise in analytical tools and languages such as Python, R, SAS, Java, C, C++, C#, Matlab, SPSS IBM, Tableau, Qlikview, Rapid Miner, Apache, Pig, Spotfire, Micro S, SAP HANA, Oracle, or SQL-like languages
  • Experience in energy industry
  • Experience using open source libraries
  • สถานที่ทำงาน: กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
 2. Chief Data Management Officer
  คุณสมบัติ :
  • Strong leadership skills (management of both direct line and ‘virtual’ teams)
  • Excellent relationship management skills at multiple levels of the organization
  • Understand industry processes and uses of data throughout the life cycle in the unctions/data domains
  • Experience of managing/working with data related architecture, integration, classification,
  • strategy , quality management, security and privacy standards
  • Ability to coordinate all functional areas related to data governance, administration, warehousing and document management
  • 5-10 years Data Governance experience
  • Executive-level experience at driving business change in a data management role
  • Extensive background of project and program delivery in data related environments
  • สถานที่ทำงาน: กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
 3. Chief Data Architect
  คุณสมบัติ :
  • 10+ years of professional IT with team management experience
  • 8+ years of data architecture experience
  • Technical expertise in the design and build of target data architectures, database design and systems, component technologies, and current technology trends
  • Experience with both No-SQL and SQL data bases and big data environments
  • Experience in technology enablement of data science, adv. analytics and machine learning
  • Experience in selection and development of cloud based data platforms
  • Experience working in agile software development teams
  • Strong problem-solving skills, intelligence, initiative, and the ability to thrive under pressure
  • Managed multiple teams with proven track record of project delivery
  • Experience in Oil and Gas industry and associated applications
  • สถานที่ทำงาน: กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
 4. Recruitment Officer (Permanent Staff)
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or higher in any related field.
  • Minimum 3 years of experience in end-to-end recruitment preferably some background of recruiting technical position and expat will be a plus.
  • Familiar with managing in data in Excel and PowerPoint for presentation.
  • Excellent communication and interpersonal skills
  • Proven ability to demonstrate strategic thinking, planning, and collaboration
  • สถานที่ทำงาน: กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
 5. Engineer, Project (Project Modification and Construction)
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree in Mechanical, Chemical, Civil or Structural Engineering (4 years programmer or equivalent)
  • At least 3-5 or 7-10 year relevant experience in related field. A must to possess discipline technical Engineering in each field (Mechanical Engineering, structural engineering, rotating engineering or chemical process engineering with recent work in Project engineering project engineer fully in-charge for whole project work scope, planning and costing for an oil&gas plant project either owner, contractor or consultant side involving works from bidding to handover.
  • Prefer experience in in oil and gas industry of plant design, construction and operations
  • Experience in working with oil and gas EPC contract or various experiences with EPC contractor would be an advantage
  • Good knowledge of oil and gas industry both onshore and offshore facilities. Ability to apply comprehensive knowledge in E&P and related business and bench marking with international practice
  • Able to handle tasks and manage whole loop of activities with less supervision, demonstrate sufficient knowledge of own focused area
  • Good knowledge of Microsoft Office, Microsoft Project and Primavera
  • Strong interpersonal skill
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 6. Lawyer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree or higher degree in Law;
  • Prefer Myanmar qualified lawyer with 4-5 years of post-qualified experience gained in an international law firm or private practice and/or multinational company;
  • Extensive knowledge of Myanmar laws (commercial law, especially Myanmar labor law, Investment law, Petroleum law etc.);
  • High work ethic;
  • Excellent problem-solving, analytical and organizational skills;
  • Self-driven and resourceful;
  • Sound interpersonal and communication skills;
  • Excellent written and spoken English, and research skills;
  • Able to work under pressure and meet deadlines.
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 7. Engineer, Corrosion and Inspection
  คุณสมบัติ :
  • At least Bachelor’s Degree or higher in Mechanical Engineering (4 years programmer or equivalent)
  • Minimum 3- 5 Year relevant experience in Corrosion, Inspection or Piping Engineering related field
  • Experience in in oil and gas industry is advantage
  • Good knowledge of oil and gas industry both onshore and offshore facilities is advantage
  • Good knowledge of Microsoft Office, Microsoft Project and Primavera
  • Strong interpersonal skill
  • Good communication in English
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 8. Engineer, Mechanical (Maintenance)
  คุณสมบัติ :
  • At least Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering (4 years programme or equivalent)
  • Minimum 3-5 Year relevant experience in Mechanical, Maintenance and Inspection Engineering related field
  • Experience in in oil and gas industry is advantage
  • Good knowledge of oil and gas industry both onshore and offshore facilities is advantage
  • Good knowledge of Microsoft Office, Microsoft Project and Primavera
  • Strong interpersonal skill
  • Good communication in English
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 9. Engineer, Drilling
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor Degree in Petroleum / Mechanical/ Chemical/ Electrical or equivalent Engineering field
  • 0-2 year of experience in drilling engineering and operations
  • Outstanding track records of academic and extra curriculum activities
  • Able to manage whole loop of activities with less supervision. Demonstrate sufficient knowledge of own focused area
  • Ability to apply comprehensive knowledge in E&P and related business and bench marking with international practice
  • Excellent command of Burmese and English proficiency
  • Potential for long term career in Drilling operations
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 10. Officer, Logistic Operations Planning
  คุณสมบัติ :
  • At least Bachelor Degree or higher in Engineering or Logistics Management
  • Minimum 3-5 Year experience in logistics operations
  • Knowledge of contract management, logistics laws and regulations, budget control and statistics
  • Knowledge of infrastructure construction
  • Knowledge in using Microsoft Office applications i.e. Word, Excel, Power Point)
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 11. IT Manager
  คุณสมบัติ :
  • Minimum of Bachelor degree and higher in Computer Sciences, Information Technology, Electrical Engineer, Management Information System
  • Minimum 12-15 years of direct experience in IT (information technology, tele/data communication systems, network and infrastructure management, IT customer services and operations support,) with at least 5 years in management roles
  • Experience in oil and gas industry is advantage
  • Outstanding proven achievements track record
  • Excellent communication in Myanmar and English
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 12. Head of IT Customer Services and Operations
  คุณสมบัติ :
  • Minimum of Bachelor degree and higher in Telecommunications Engineering, Computer Sciences, Information Technology, Electrical Engineer, Management Information System
  • Minimum 5-8 years’ experience in Office and Database/Data Centre Administrator
  • Relevant experience of equipment installation / troubleshooting is preferable
  • Able to manage team for service desk operations to operate PC and have knowledge of standard application software and local area network
  • Experience in oil and gas industry is advantage
  • Outstanding proven achievements track record
  • Excellent communication in Myanmar and English
  • Potential for Long term career in management
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 13. Officer, Procurement
  คุณสมบัติ :
  • At least Bachelor’s Degree or higher in Engineering or other fields
  • Minimum of 3-5 year experience in Procurement, vendor management, supplier sourcing, bidding, tendering process (preferably in oil and gas industry)
  • Able to carry out simple, straight-forward and repetitive professional activities following instructions within established standard & process as assigned by superior under supervision
  • Ability to apply comprehensive knowledge in E&P and related business and benchmarking with international practice
  • Good command of English proficiency
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 14. Head of Tele & Data Communication
  คุณสมบัติ :
  • Minimum of Bachelor degree and higher in Telecommunications Engineering, Computer Sciences, Information Technology, Electrical Engineer, Management Information System
  • Minimum 5-8 years’ experience in Telecommunications field e.g. telephone/radio system, telemetry, microwave satellite, etc.
  • Relevant experience of equipment installation / troubleshooting is preferable
  • Familiar with both Offshore and Onshore Telecommunications System
  • Able to operate PC and have knowledge of standard application software and local area network
  • Experience in oil and gas industry is advantage
  • Outstanding proven achievements track record
  • Excellent communication in Myanmar and English
  • Potential for Long term career in management
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 15. Accountant
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or higher in Accounting GPA 3.0 up.
  • At least 3 years’ experience in related functions and experience in E&P industry or related in industry is preferable
  • Knowledge of SAP application especially SAP-FI, SAP-CO, SAP-PS, SAP-PM and MM-PUR module
  • Good command of both written and spoken English (TOEIC Score:650)
  • Accuracy and correctness of data and documents
  • Robust understanding of accounting & financial principles
  • Ability to apply comprehensive knowledge in E&P and related business and benchmarking with international practice
  • Excellent in analytical skills, quantitative / statistical analysis.
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 16. IT & Telecommunication Officer (Onshore/Offshore)
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in Telecommunications Engineering or related
  • 3-5 years of experience in Telecommunications field e.g. telephone/ radio system, telemetry, microwave satellite, etc.
  • Experience(some) in equipment installation / troubleshooting is preferable
  • Familiar with both Offshore and Onshore Telecommunications system
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 17. Officer, Contract
  คุณสมบัติ :
  • Efficient, professional, and auditable contract services that meet user requirements and in timely manner.
  • High quality contract-related advice & assistance.
  • To protect and optimize Company interests by dealing with contractors on contractual issues.
  • Up-to-date contract status and database.
  • To contribute to improvement of future contracts by provide realistic feedback/ recommendations regarding contractor performance and solutions.
  • Minimum direct bachelor degree in Law
  • Minimum 3-5 years of direct experience in contract management works, contract consultation, draft and review
  • Good communication in Myanmar and English / Potential to be Management Level
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 18. Officer, IT Infrastructure and Security Management
  คุณสมบัติ :
  • Minimum of Bachelor degree and higher in Telecommunications Engineering, Computer Sciences, Information Technology, Electrical Engineer, Management Information System
  • Minimum 2-3 years’ experience in Office and Database/Data Centre Administrator, IT Infrastructure and Security Management
  • Relevant experience of equipment installation / troubleshooting is preferable
  • Able to manage team for service desk operations to operate PC and have knowledge of standard application software and local area network
  • Experience in oil and gas industry is advantage
  • Outstanding proven achievements track record
  • Excellent communication in Myanmar and English
  • Potential for Long term career in management
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 19. Officer, IT Infrastructure Management
  คุณสมบัติ :
  • Minimum of Bachelor degree and higher in Telecommunications Engineering, Computer Sciences, Information Technology, Electrical Engineer, Management Information System
  • Minimum 3-5 years’ experience in Telecommunications field e.g. telephone/radio system, telemetry, microwave satellite, etc.
  • Relevant experience of equipment installation / troubleshooting is preferable.
  • Familiar with both Offshore and Onshore Telecommunications System.
  • Able to operate PC and have knowledge of standard application software and local area network
  • Experience in oil and gas industry is advantage
  • Outstanding proven achievements track record
  • Excellent communication in Myanmar and English
  • Potential for Long term career in IT Function
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 20. Recruiter
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree or higher in Human Resources Management or related field
  • 2-5 years experiences in related work Recruitment end to end process
  • Carry out simple, straight-forward and repetitive professional activities by following instructions within established standard &  process as assigned by superior with close supervision.
  • Good command of both written and spoken English (TOEIC Score Requirement : 650)
  • Pleasant personality, inter personal skills, self-confidence
  • Good communication skills
  • Accuracy and correctness of data and documents
  • Good computer skills and standard software (Word, Excel, Power Point, etc.)
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 21. Engineer, Project (Mechanical)
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering (4 years programmer or equivalent)
  • At least 5-10-year relevant experience in related field
  • Minimum 3-5 years’ experience in in oil and gas industry
  • At least 1-3 year experience in working with oil and gas EPC contract
  • Good knowledge of oil and gas industry both onshore and offshore facilities
  • Good knowledge of Microsoft Office, Microsoft Project and Primavera
  • Various experiences with EPC contractor would be an advantage
  • Strong interpersonal skill
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 22. Engineer, Well Engineering (Completion & Intervention)
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor Degree in Petroleum / Mechanical/ Chemical/ Electrical or equivalent Engineering field
  • 0-2 year of experience in drilling / completions / Well intervention and well control
  • Outstanding track records of academic and extra curriculum activities
  • Able to manage whole loop of activities with less supervision. Demonstrate sufficient knowledge of own focused area
  • Ability to apply comprehensive knowledge in E&P and related business and benchmarking with international practice
  • Excellent command of Burmese and English proficiency
  • Potential for long term career in Drilling operations
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 23. Coordinator, Sales and Commercial
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree or higher in Engineering (Petroleum, Chemical, Mechanical, Electrical) with additional of Master degree in Business
  • Minimum 5 years of direct experience at least 3 years in Engineering with additional of Sales Engineer / , Commercial work and industry
  • Excellent communication in Myanmar and English
  • Broad based computer knowledge.
  • Potential for future management level
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 24. Officer, Social Development Project
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree in related fields
  • 3-5 years’ experience in public relations or community relations
  • Good command of both written and spoken English and Myanmar languages
  • Good computer skills and standard software (Word, Excel, Power Point, etc.)
  • Good interpersonal skills including relationship and partnership building skills
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 25. Accountant, Tax Compliance
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree or higher in Accounting or Taxation
  • At least 2-5 years working experience in tax compliance or Auditor with CPA is accepted
  • Understand the Tax Compliance, Tax Accounting process and business requirements
  • Demonstrate skills to comprehend tax and business issues affecting tax results
  • Good command of written and spoken English (TOEIC=750 at minimum)
  • สถานที่ทำงาน: กรุงเทพ, ประเทศไทย
 26. Senior Geologist (Sediment and Stratigraphy, Exploration, Petrophysicist)
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in Geology, Geophysics or Petroleum Engineering is required. Master’s Degree is advantage.
  • Minimum 10 years of relevant experience in Sediment and Stratigraphy, Petrophysics and Explorations
  • Ability to apply comprehensive knowledge in E&P/related business and benchmarking with international practices
  • สถานที่ทำงาน: กรุงเทพฯ , ประเทศไทย
 27. Officer, Compensation and Benefits
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or higher in Human Resources Management, Organization Development or related fields.
  • Minimum 10 years experienced in Compensation and Benefits Management
  • Good knowledge of compensation & benefits and performance management.
  • Good knowledge and conceptual understanding of the company job family models
  • In depth understanding of Company remuneration & benefit, and HR policies and regulations.
  • Ability to work under pressure and to tight deadlines.
  • สถานที่ทำงาน: กรุงเทพฯ , ประเทศไทย
 28. Geophysicist (Interpretation)
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or higher in Geophysics or Geology
  • At least 5 years of experience in seismic interpretation with good general geological knowledge and exploration/development geophysics  in Oil & Gas Industry
  • Good skill in computerized seismic interpretation using high technology software
  • Good command of written and spoken English
  • สถานที่ทำงาน: กรุงเทพฯ , ประเทศไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท ปตท.สพ >>> คลิกที่นี่