กรมประชาสัมพันธุ์ รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 19 อัตรา

0
2295

สมัครงาน กรมประชาสัมพันธุ์

กรมประชาสัมพันธ์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รวม 4 ตำแหน่ง 19 อัตรา

สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงาน กรมประชาสัมพันธ์ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครงาน กรมประชาสัมพันธ์

สมัครงาน กรมประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา
  2. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
  3. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
  4. พนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน กรมประชาสัมพันธ์

ผู้ประสงค์จะสมัครงาน กรมประชาสัมพันธ์ ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงาน กรมประชาสัมพันธ์