“กรมศุลกากร” เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง คลิก!!!

0
27865

ระกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว โดยมีอัตราว่าง จำนวน 34 อัตรา สำหรับผู้ที่มีความสนใจ งานราชการที่เปิดสอบ กรมศุลกากร ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. นิติกร จำนวน 8 อัตรา
 2. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 3. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
 4. นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
 5. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 6. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 10 อัตรา
 7. เจ้าพนักงานศุลกากร จำนวน 10 อัตรา

วิธีสมัครงาน งานราชการที่เปิดสอบ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร งานราชการที่เปิดสอบ กรมศุลกากร ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมศุลกากร ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>> งานราชการที่เปิดสอบ

 

———————————————-

อัพเดทวันที่ 11 กันยายน

ระกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ โดยมีอัตราว่าง จำนวน 22 อัตรา สำหรับผู้ที่มีความสนใจ งานราชการที่เปิดสอบ กรมศุลกากร ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน – 18 ตุลา่คม 2565

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  จำนวน 3 อัตรา
 2. นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 3. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 4. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา
 5. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน  จำนวน 3 อัตรา
 6. ายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
 7. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงาน งานราชการที่เปิดสอบ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร งานราชการที่เปิดสอบ กรมศุลกากร ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน – 18 ตุลาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมศุลกากร ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>> งานราชการที่เปิดสอบ