“กรมประชาสัมพันธ์” เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเข้าเป็นข้าราชการ/พนักงานราชการ ตรวจสอบตำแหน่งที่น่าสนใจ

0
22021

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรมประชาสัมพันธ์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 34 อัตรา  สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2565

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) จำนวน 3 อัตรา
 2. นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) จำนวน 7 อัตรา

 3. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา
 4. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
 5. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 7. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
 8. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 9. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 10. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
 11. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 12. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
 13. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงาน กรมประชาสัมพันธ์

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมประชาสัมพันธ์ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานงานราชการ