กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบงานราชการ วุฒิ ปวส. 9-13 ก.ย.

0
320

สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา วุฒิปวส. จำนวน 1 ตำแหน่ง ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ตามประกาศรับสมัครงานราชการ ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 9-13 กันยายน 2562

สมัครงาน กรมประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง

การรับสมัครงาน กรมประชาสัมพันธ์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 5 ฝ่ายบริหารทั่วไป ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 9-13 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน กรมประชาสัมพันธ์