“กรมศุลกากร” เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง คลิก!!!

0
27139

ระกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ โดยมีอัตราว่าง จำนวน 22 อัตรา สำหรับผู้ที่มีความสนใจ งานราชการที่เปิดสอบ กรมศุลกากร ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน – 18 ตุลา่คม 2565

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  จำนวน 3 อัตรา
  2. นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  3. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  4. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา
  5. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน  จำนวน 3 อัตรา
  6. ายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
  7. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงาน งานราชการที่เปิดสอบ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร งานราชการที่เปิดสอบ กรมศุลกากร ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน – 18 ตุลาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมศุลกากร ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>> งานราชการที่เปิดสอบ