กรมศุลกากร เปิดสอบงานราชการ วุฒิปวส.-ปริญญาตรี 34 อัตรา

0
1083
งานราชการ กรมศุลกากร
งานราชการ กรมศุลกากร

เปิดสอบงานราชการ 2558

สำหรับปีงบประมาณ 2558 กรมศุลกากร เปิดสอบงานราชการ วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี รวม 34 อัตรากันเลยทีเดียว โดยครั้งนี้ กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ที่สนใจตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ของกรมศุลกากร ในครั้งนี้ สามารถสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ

งานราชการ กรมศุลกากร
งานราชการ กรมศุลกากร

งานราชการ กรมศุลกากร

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1.  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  จำนวน 8 อัตรา

  2.  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  จำนวน 10 อัตรา

  3.  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  จำนวน 16 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมศุลกากรจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อทำการสอบคัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครสอบงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 – 15 มกราคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบงานราชการ

  1.  ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท
  2.  ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท

***ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 30 มกราคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://job.customs.go.th

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>Download Link