กองทัพอากาศ รับสมัคร พนักงานธุรการ (หญิง) วุฒิ ม.3 หรือ ม.6 จำนวน 1 อัตรา

0
7729

สมัครงาน กองทัพอากาศ

กองบิน 41 สังกัดกองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป ที่มีวุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ดังนั้น สมาชิกท่านใดที่มีความสนใจ ต้องการสมัครงาน กองทัพอากาศในครั้งนี้ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน กองบิน 41

สมัครงาน กองทัพอากาศ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. เพศหญิง
  2. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
  3. มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือบริษัท รับรองว่ามีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  4. หากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

การสมัครงาน กองทัพอากาศ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน กองทัพอากาศ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 41 ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

กองบิน 41 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนน ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่า โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงาน กองทัพอากาศ