27.5 C
Bangkok
26/05/2024
Home งานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ หางานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานหน่วยงานรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบเข้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานว่างรัฐวิสาหกิจ

[งานรัฐวิสาหกิจ] องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครพนักงานและลูกจ้าง ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างด่วน!!!

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง เข้าปฏิบัติงานในสังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม  จำนวน 121 อัตรา  ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 พฤศจิกายน 2565 สมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ พนักงาน จำนวน 17 อัตรา ...

[งานรัฐวิสาหกิจ] การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างได้ที่นี่

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 2 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กปภ.สาขาศรีราชา กปภ.ข.1 จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...

[งานรัฐวิสาหกิจ] การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เปิดรับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 412 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ 8 - 14 พฤศจิกายน 2565 สมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหนงงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ อัตราทั่วไป จำนวน 328 อัตรา 1. ตำแหน่ง...

ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.) เปิดรับสมัครงานจำนวนมาก ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างด่วน!!!

ประกาศรับสมัครงานธนาคารวันนี้ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก ในตำแหน่ง พนักงานธนาคาร โดยผู้ได้รับการคัดเลือก ปฏิบัติงานในสาขาแต่ละสาขา รวม 11 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงานธนาคาร ธ.ก.ส. สามารถสมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 - 28 ตุลาคม 2565 สมัครงานธนาคาร ตำแหน่งงานว่าง ธกส. พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ...

[งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ] การยางแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน ดูตำแหน่งงานว่าง คลิก!!!!

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย การยางแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือก และบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่งต่างๆ รวม 206 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจ และต้องการ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ การยางแห่งประเทศไทย ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 ตุลาคม 2565 สมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา 2....

[งานรัฐวิสาหกิจ]การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (รฟม.) เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่นี่

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีความประสงค์รับสมัครบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 29 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 ตุลาคม 2565 สมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ  วิศวกร (โยธา/ขนส่ง/ไฟฟ้ากําลัง/ไฟฟ้าสื่อสาร/  นิติกร คอมพิวเตอร์/เครื่องกล/ระบบราง/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม) ...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง ได้ที่นี่

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. โดยมีอัตรารับสมัครในเขตพื้นที่การปฏิบัติงาน รวมจํานวน 33  อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูุมิภาค ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 กันยายน 2565 สมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ 1. อัตรารองรับธุรกิจใหม่ จำนวน...

[งานรัฐวิสาหกิจ] สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่นี่

งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบวันนี้ โดย สถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 3 ตำแหน่ง โดยผู้ที่สนใจงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ สถาบันการบินพลเรือน ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับต้น สังกัด สำนักงานนโยบายและแผนงาน จำนวน 1 อัตรา ...

[งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ] การรถไฟ รฟท. รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานว่างหลายอัตรา

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 28 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม...

องค์การส่งเสริมกิจการโคนม (อ.ส.ค.) เปิดรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ เช็คตำแหน่งงานว่างด่วน!!!

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2565 สมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ นิติกร 4 จำนวน 1 อัตรา นักผลิตภัณฑ์ 4 จำนวน 1...