26.2 C
Bangkok
03/12/2022
Home งานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ หางานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานหน่วยงานรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบเข้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานว่างรัฐวิสาหกิจ

ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.) เปิดรับสมัครงานจำนวนมาก ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างด่วน!!!

ประกาศรับสมัครงานธนาคารวันนี้ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก ในตำแหน่ง พนักงานธนาคาร โดยผู้ได้รับการคัดเลือก ปฏิบัติงานในสาขาแต่ละสาขา รวม 11 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงานธนาคาร ธ.ก.ส. สามารถสมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 - 28 ตุลาคม 2565 สมัครงานธนาคาร ตำแหน่งงานว่าง ธกส. พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ...

[งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ] การยางแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน ดูตำแหน่งงานว่าง คลิก!!!!

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย การยางแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือก และบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่งต่างๆ รวม 206 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจ และต้องการ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ การยางแห่งประเทศไทย ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 ตุลาคม 2565 สมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา 2....

[งานรัฐวิสาหกิจ]การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (รฟม.) เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่นี่

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีความประสงค์รับสมัครบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 29 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 ตุลาคม 2565 สมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ  วิศวกร (โยธา/ขนส่ง/ไฟฟ้ากําลัง/ไฟฟ้าสื่อสาร/  นิติกร คอมพิวเตอร์/เครื่องกล/ระบบราง/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม) ...

[งานรัฐวิสาหกิจ] ธนาคาร SMEBank เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่นี่

ประกาศรับสมัครงานธนาคารวันนี้ โดย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและบรรจุ แต่งตั้งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 10 ตำแหน่ง ทั่วประเทศ ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานธนาคาร SME Bank ตามประกาศรับสมัครงานธนาคารดังกล่าว ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สนใจ และสมัครออนไลน์ได้ทันที

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง ได้ที่นี่

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. โดยมีอัตรารับสมัครในเขตพื้นที่การปฏิบัติงาน รวมจํานวน 33  อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูุมิภาค ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 กันยายน 2565 สมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ 1. อัตรารองรับธุรกิจใหม่ จำนวน...

[งานรัฐวิสาหกิจ] สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่นี่

งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบวันนี้ โดย สถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 3 ตำแหน่ง โดยผู้ที่สนใจงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ สถาบันการบินพลเรือน ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับต้น สังกัด สำนักงานนโยบายและแผนงาน จำนวน 1 อัตรา ...

[งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ] การรถไฟ รฟท. รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานว่างหลายอัตรา

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 28 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม...

องค์การส่งเสริมกิจการโคนม (อ.ส.ค.) เปิดรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ เช็คตำแหน่งงานว่างด่วน!!!

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2565 สมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ นิติกร 4 จำนวน 1 อัตรา นักผลิตภัณฑ์ 4 จำนวน 1...

[งานรัฐวิสาหกิจ] การท่าเรือฯ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้!!!

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประส่งค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน 4 ตำแหน่งด้วยกัน สำหรับผู้สนใจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2565

[งานรัฐวิสาหกิจ] องค์การตลาดเพื่อเกดษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างด่วน!!!!

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 15 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ให้สมัครงานทาง E-mail ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2565 สมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 15 อัตรา วิธีรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ...