29.4 C
Bangkok
15/08/2022
Home งานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ หางานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานหน่วยงานรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบเข้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานว่างรัฐวิสาหกิจ

[งานรัฐวิสาหกิจ] การท่าเรือฯ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้!!!

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประส่งค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน 4 ตำแหน่งด้วยกัน สำหรับผู้สนใจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2565

[งานรัฐวิสาหกิจ] องค์การตลาดเพื่อเกดษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างด่วน!!!!

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 15 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ให้สมัครงานทาง E-mail ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2565 สมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 15 อัตรา วิธีรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ...

ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.) เปิดรับสมัครงานจำนวนมาก ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างด่วน!!!

ประกาศรับสมัครงานธนาคารวันนี้ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะดำเนินการการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ปฏิบัติงานประจำฝ่ายกลยุทธ์ลูกค้า (ฝกค.) ปีบัญชี 2565 จำนวน 10 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงานธนาคาร ธ.ก.ส. สามารถสมัครงานออนไลน์ได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2565 สมัครงานธนาคาร ตำแหน่งงานว่าง ธกส. ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์...

[งานรัฐวิสาหกิจ] องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครพนักงานและลูกจ้าง ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างด่วน!!!

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เข้าปฏิบัติงานในสังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม  จำนวน 74 อัตรา  ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม ให้สมัครงานทาง E-mail ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 สมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ เภสัชกร 5...

[งานรัฐวิสาหกิจ] การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เปิดรับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 8 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - 24 พฤษภาคม 2565 สมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหนงงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ พนักงานขับเครื่องจักรกล พนักงานรักษาความปลอดภัย (งานป้องกันและระงับอัคคีภัย) คนชำนาญงาน วิธีการสมัครงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเอง หรือสมัครงานทางอินเตอร์เน็ต...

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดสอบงานรัฐวิสากิจ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง จำนวน 39 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 สมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

[งานรัฐวิสาหกิจ] การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือก และบรรจุบุคคลเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 16 ตำแหน่ง รวม 73 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ การเคหะแห่งชาติ ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18-30 เมษายน 2565 สมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ วิศวกร (วิศวกรรมโยธา) จำนวน 1...

[งานรัฐวิสาหกิจ]บริษัท ไปรษณีย์ไทย รับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในครั้งนี้เปิดรับสมัครงาน จำนวน 5 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานไปรษณีย์ไทย ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 เมษายน 2565 สมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานไปรษณีย์ไทย ผู้ชำนาญการฝ่ายการตลาดและการขาย จำนวน 1 อัตรา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล -...

[งานรัฐวิสาหกิจ] องค์การสุรา เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่นี่

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 7 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจงานรัฐวสาหกิจที่เปิดสอบ องค์การสุรา ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างได้แล้ววันนี้

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย การรถไฟแห่งประเทศไทย ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 15 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ การรถไฟแห่งประเทศไทย ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 07 เมษายน 2565 สมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ พนักงานคุมประแจฯ จํานวน 10 อัตรา ...