[งานราชการ ทหาร] กองบิน 2 กองทัพอากาศ รับสมัครงาน 4 อัตรา

0
7995

งานราชการ ทหารอากาศ

กองบิน 2 สังกัดกองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ในตำแหน่งช่างปูน ลูกมือช่าง และพนักงานธุรการ รวม 4 อัตรา

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงานราชการ ทหารอากาศ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าวนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 16 – 24 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

งานราชการ กองบิน2

งานราชการ ทหารอากาศ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. ช่างปูน จำนวน 1 อัตรา
  2. ลูกมือช่างจำนวน 2 อัตรา
  3. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กองบิน 2 สังกัดกองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ ทหารอากาศ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 2 ตั้งแต่วันที่ 16 – 24 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

สมัครงานหรือดูรายละเอียด