กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร ผู้ประกาศข่าวและรายงาน วุฒิม.6/ปวช. 28 ต.ค.- 1 พ.ย.

0
792

สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ประกาศข่าวและรายงาน วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. ปฏิบัติงาน ณ สถานีวิทยุกระจ่ายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา สำหรับผู้ที่สนใจงานราชการ ผู้ประกาศข่าว ตามประกาศรับสมัครงานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562

งานราชการ ผู้ประกาศข่าว

ตำแหน่งงานว่าง

  • ผู้ประกาศข่าวและรายงาน

วิธีสมัครงานราชการ ผู้ประกาศข่าว

ผู้ที่สนใจสมัครสอบงานราชการ ผู้ประกาศข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 6 ฝ่ายบริหารทั่วไป อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการ ผู้ประกาศข่าว