องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครพนักงาน/ลูกจ้าง ทุกระดับวุฒิการศึกษา ตำแหน่งงานว่าง 140 อัตรา

0
1048

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเข้าทำงานในสังกัดหน่วยงานต่างๆ โดยวิธีสอบคัดเลือกเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 27 อัตรา และเป็นลูกจ้างประจำ จำนวน 113 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส และปริญญาตรี ในส่วนของผู้สนใจสอบงานรัฐวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม ให้สมัครงานออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563

สอบงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  1. พนักงาน จำนวน 27 อัตรา
  2. ลูกจ้างประจำ  จำนวน 113 อัตรา

วิธีการสมัครสอบงานรัฐวิสาหกิจ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบงานรัฐวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่องค์การเภสัชกรรม ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบงานรัฐวิสาหกิจ