กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปวช./ป.ตรี 2-11 มี.ค.

0
886

กรมประชาสัมพันธ์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี และเจ้าพนักงานพัสดุ วุฒิปวช. ในส่วนของผู้สนใจสมัครลูกจ้าง กรมประชาสัมพันธ์ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 2-11 มีนาคม 2563

สมัครลูกจ้าง กรมประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งงานว่าง

  1. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครลูกจ้าง กรมประชาสัมพันธ์

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครลูกจ้าง กรมประชาสัมพันธ์ ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 4 กองคลัง กรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 2-11 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครลูกจ้าง กรมประชาสัมพันธ์