[สมัครสอบ กพ.] สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่นี่

0
1237

ประกาศรับสมัครสอบ ก.พ.วันนี้ โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท  จำนวน 16 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครสอบ ก.พ. ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 20 ตุลาคม พฤศจิกายน 2565

สมัครสอบ ก.พ.

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 16 อัตรา

วิธีสมัครสอบ ก.พ.

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะ สมัครสอบ ก.พ. ตามประกาศรับสมัครสอบงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 20 ตุลาคม พฤศจิกายน 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครสอบ ก.พ.