สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานศาล

0
2607

 

สำนักงานศาลปกครอง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งเลขานุการประจำองค์คณะ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 5 อัตรา โดยผู้ที่สนใจสมัครงานตำแหน่งงาน ศาลปกครอง ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2563

สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครงาน

ตำแหน่งงาน ศาลปกครอง

  • เลขานุการประจำองค์คณะ  จำนวน 5 อัตรา

วิธีสมัครงานตำแหน่งงาน ศาลปกครอง

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานในตำแหน่งงาน ศาลปกครอง ที่เปิดรับสมัคร ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานศาลปกครอง ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงาน ศาลปกครอง

 


อัพเดทวันที่ 7 สิงหาคม 2563

สำนักงานศาลปกครองมีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพนักงานศาลปกครองปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 50 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานศาลปกครอง ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม – 2 สิงหาคม 2563

สมัครงานศาลปกครอง

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • พนักงานศาลปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา

วิธีสมัครงานศาลปกครอง

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานศาลปกครอง ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานศาลปกครองระบุไว้เอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานศาลปกครอง

 

************************************************************************

ประกาศรับสมัครงานราชการ สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานธุรการ วุฒิปวช. โดยผู้สนใจสมัครงานศาลปกครอง ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10-24 มกราคม 2563

สมัครงานศาลปกครอง

ตำแหน่งงานราชการ

  • พนักงานธุรการ

วิธีสมัครงานศาลปกครอง

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานศาลปกครอง สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10-24 มกราคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานศาลปกครองระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

 

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานศาลปกครอง