“สำนักงานศาลปกครอง” มีประสงค์เปิดรับสมัครบุคคล สอบแข่งขันแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา

0
11553

งานราชการ ศาลปกครอง

สำนักงานศาลปกครอง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย) ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง จำนวนทั้งสิ้น 15 อัตรา

สมาชิกท่านใดที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการ สำนักงานศาลปกครอง ตามประกาศดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน – 4 ตุลาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน ศาลปกครอง

สมัครงาน ศาลปกครอง

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย) ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง จำนวน 15 อัตรา
    *อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานนิติการ งานจัดซื้อจัดจ้าง งานธุรการคดี เช่น งานรับคำฟ้อง คำอุทธรณ์ คำร้อง คำขอต่าง ๆ เอกสารคำคู่ความ และตั้งสำนวนคดี งานค่าธรรมเนียมศาล งานบันทึกข้อมูลคดีระบบงานคดี จัดทำสารบบความ สารบบคำพิพากษา จัดเก็บสำนวนคดี งานตรวจสอบและงานดำเนินการหลังคำพิพากษา/คำสั่ง งานจัดทำหมาย คำสั่ง ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานคดีทุกประเภทตามคำสั่งศาล หรือที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง
  2. เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.หรือที่สำนักงานศาลปกครองจัดทดสอบ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

การรับสมัครงาน ศาลปกครอง

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ สำนักงานศาลปกครอง ตามประกาศดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.admincourt.go.th หัวข้อ “ใบสมัครออนไลน์” ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน – 4 ตุลาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารต้นฉบับ >>> สมัครงาน ศาลปกครอง