สมัครงาน สายการบินนกแอร์&นกสกู๊ต เปิดรับสมัครพนักงาน หางาน ตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

0
209279

สมัครงาน สายการบินนกแอร์

(Update: 21/09/2017)

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นสายการบินราคาประหยัด โดยมีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร่วมกับผู้ถือหุ้นอื่นๆ “นกแอร์” เป็นชื่อง่ายๆ สั้นๆ ง่ายต่อการจดจำ เป็นชื่อที่สื่อถึงความเป็นมิตร และเป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นชื่อที่ย้ำความเป็นไทยอย่างแท้จริง

บัดนี้ นกแอร์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปในตำแหน่งงานต่างๆ ที่ชื่นชอบงานบริการ และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ โดยต้องการบุคคลจากสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย

สมาชิกท่านใดที่สนใจ สมัครงาน สายการบินนกแอร์ สามารถตรวจสอบตำแหน่งงานที่สนใจ และดูรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งจากข้อมูลด้านล่างได้เลยครับ

สมัครงาน สายการบินนกแอร์

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Vice President – People
  คุณสมบัติ :
  • Age between 40-45 years old.
  • Master of Human Resource or any related fields
  • 15 Years, experience in Human Resource
  • Good command in English
  • Computer (MS-Officer)
  • Leadership skills, Planning and Organizing skill, Coaching skill
  • Knowledge in Labor Law, innovative thinking
 2. Technical Accounting Executive
  คุณสมบัติ :
  • ชาย / หญิงอายุตั้งแต่ 27 ปีขึ้นไป
  • การศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี (สาขาบัญชี, การเงิน, การบริหาร)
  • ประสบการณ์ในสายงาน 4 ปี (ด้านการดูแล ด้านบัญชี และ การเงิน)
  • Fluent in English
  • Fluent in Computer Skill (MS Office)
  • Minor in negotiation skill, business letter writing,
  • Knowledge about aviation’s rules and aviation business
 3. Reliability Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Age at least 22 years
  • Bachelor Degree in Engineering, Science, Business Administration or related field
  • At least 1 year in engineering work.
  • Fluent in English (TOEIC Score: 500 minimum)
  • Strong personal interest in airline businesses, analyst thinking, statistics capability
  • Fluent in Computer Skill (MS Office)
 4. Aircraft Delivery Management Manager
  คุณสมบัติ :
  • Age over 27 years old.
  • Bachelor Degree in Law any related field
  • 3 Years in any related field, Knowledge or experience in aircraft specifications and delivery procedures, contractual understanding
  • Contractual Understanding, Strong personal interest in airline businesses, Negotiation ability
  • Have commercial and contractual knowledge. Able to take responsibility and make proper up-front decisions, able to solve problems when occurred between company and third parties
  • English communication skills, Analytical Skill, Negotiation skill, Aircraft knowledge.
 5. Graphic Designer
  คุณสมบัติ :
  • Male or Female age 25 years up
  • Education: B.A. in graphic design and related field
  • Experience: 2 Years of experience in printing design and advertising design
  • Skill: Good at – Photoshop, Illustrator, Page Maker, Macromedia Dream weave, Macromedia Flash etc.
  • Key Competencies : Creativity, able to work on short or limited timing, work as team, open minded, skillful in whole printing process
  • Other Abilities: Able to work with all conditions, eager to learn more, keep up new technology at all time
 6. Data Recording Executive
  คุณสมบัติ :
  • Knowledge in aircraft data recording, manuals, documentation
  • Bachelor Degree in Engineer, Aviation Management or related field
  • At least 0-2 Years in related field
  • Organization Skills, Data collection and records management
  • Understand the maintenance tasks, records management
  • Communication skills, Management Skill, IT ability
 7. System Engineer
  คุณสมบัติ :
  • คุณสมบัติขั้นต้น: ชาย หรือ หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • การศึกษา: ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์งาน: ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปทางด้านจัดการระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์
  • ทักษะที่จำเป็น Windows Server 2008 up, Active Directory, Microsoft Exchange, IIS, Office 365, VMware
  • ประจำตำแหน่ง: การทำงานเป็นทีม การศึกษาและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
  • คุณสมบัติอื่นๆ: มนุษยสัมพันธ์ดี, สามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดี
 8. Network Engineer
  คุณสมบัติ :
  • คุณสมบัติขั้นต้น ชาย หรือ หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • การศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์งาน 3 ปีขึ้นไปทางด้านคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • Skill: Firewall, Router, Switch, Wi-Fi, IP Phone
  • ความสามารถ ติดตาม และศึกษาระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ
  • Other Abilities: มนุษยสัมพันธ์ดีและมีความตั้งใจในการให้บริการสนับสนุน
 9. Ground Attendant (Phuket Station)
  คุณสมบัติ :
  • Male or Female, age not over 25 Years old.
  • Minimum height 160 com. (Weight must be proportion to height)
  • TOEIC score results of 450 up, will be advantage.
  • Bachelor degree in any field.
  • Excellent communication skills. (Both Thai and English) Chinese and others language will be advantage.
  • Local dialect especially, Northern, North Eastern, or Southern are advantage.
  • Smart personality with positive and caring attitude.
  • Professionals and friendly.
  • Able to work in shift.
 10. Treasury & BOI Coordinating Supervisor
  คุณสมบัติ :
  • คุณสมบัติขั้นต้น ชาย หรือ หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป
  • การศึกษา ขั้นต่ำปริญญาตรี สาขา บัญชี หรือ การเงิน
  • ประสบการณ์งาน 4 ปี สำหรับงานด้านการเงิน หรืองานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน
  • ทักษะที่จำเป็น คอมพิวเตอร์ / พิมพ์ดีด ไทย – อังกฤษ / ภาษาอังกฤษ
  • ความสามารถประจำตำแหน่ง มีความละเอียดรอบคอบ / มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี / มีใจรักการบริการ / มีทักษะในการพูดติดต่อ- ประสานงาน / มีความคิดสร้างสรรค์ความสามารถประจำตำแหน่ง
  • คุณสมบัติอื่นๆ มีความรู้เกี่ยวกับธุรกรรมของธนาคาร ตราสารทางการเงิน
 11. Treasury & BOI Coordinating Manager
  คุณสมบัติ :
  • คุณสมบัติขั้นต้น ชาย หรือ หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • การศึกษา ขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์งาน ไม่ต่ำกว่า 8 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง และอยู่ในระดับผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย 2 ปี
  • ความสามารถประจำตำแหน่ง มีทักษะด้านการวิเคราะห์ สามารถสื่อสารได้ดีทั้ง และภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMicrosoft Excel, Word, PowerPoint มีมนุษย สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อสารและนำเสนอที่ดี
  • คุณสมบัติอื่นๆ สามารถทำงานได้ด้วยตนเองและเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์
 12. Graphic Designer
  คุณสมบัติ :
  • Male or Female age 25 years up
  • Education: B.A. in graphic design and related field
  • Experience: 2 Years of experience in printing design and advertising design
  • Skill: Good at – Photoshop, Illustrator, Page Maker, Macromedia Dream weave, Macromedia Flash etc.
  • Key Competencies : Creativity, able to work on short or limited timing, work as team, open minded, skillful in whole printing process
  • Other Abilities: Able to work with all conditions, eager to learn more, keep up new technology at all time
 13. System Management Specialist
  คุณสมบัติ :
  • Male or Female, at least 25 years old
  • Education: Master Degree in Business Administration, Finance, Statistics, Economics or related field
  • Experience: 3 Years of work experience, with at least 1 years in airline planning, production planning at manager level
  • Skill: Negotiation, Analytical, Customer Service, Planning & Strategic ability, Tourism Industry understanding, Airline Specific expertise, Moderate to High level of IT understanding in relations to XML, SPSS, Marketing & Communication,
  • Key Competencies : Negotiation, Analytical, Customer Service, Motivation to Learn, Problem solving, – Decision making, Diplomatic, Inter-Personal skills, Leadership & Team building, Marketing & Communication
  • Other Abilities: High level of computer skills

รายละเอียดสมัครงาน นกแอร์ >>> คลิก

สมัครงาน สายการบินนกสกู๊ต

นกสกู๊ต (NokScoot) สายการบินราคาประหยัดที่ให้บริการระหว่างประเทศ ก่อตั้งขึ้นจากการ่วมมือทางธุรกิจระหว่างสายการบินสกู๊ต ประเทศสิงคโปร์และสายการบิน นกแอร์ ประเทศไทย ทั้งนี้ “นกสกู๊ต” มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง

สมาชิกท่านใดที่สนใจ สมัครงาน นกสกู๊ต (NokScoot) สามารถตรวจสอบตำแหน่งงานที่สนใจ และดูรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งจากข้อมูลด้านล่างได้เลยครับ

สมัครงาน สายการบินนกสกู๊ต

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Cabin Crew – Based in Bangkok
  คุณสมบัติ :
  • Female
   – With previous cabin crew experience: maximum age 35 (DOB after 20 SEP 1982)
   – No previous experience: maximum age 27 (DOB after 20 SEP 1990)
  • Minimum height at least 160 cm.
  • Minimum TOEIC score of 600 (Taken within 1 year)
  • Excellent communication skills in both Thai and English. Preference will be given to candidates fluent in Mandarin or Japanese. **please attach proof of language proficiency test if available**
  • Able to swim 50 meters.
  • Bachelor’s Degree or higher in any field.
  • Must not wear dental braces.
 2. First Officer (co-pilot) – based in Bangkok
  คุณสมบัติ :
  • Licence must be acceptable to the Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT).
  • For Non-Thai (Not Thai Nationality), the applicant must held a valid and recognized Type Rating on the B777
  • Minimum 1,500 hours on a commercial jet aircraft.
  • ICAO English proficiency of at least level 4
  • Valid Certificate of Medical Assessment
  • Be in possession of no aviation incidents / accidents report.
  • No criminal record.
 3. Captains – based in Bangkok
  คุณสมบัติ :
  • Licence must be acceptable to the Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT).
  • For Non-Thai (Not Thai Nationality), the applicant must held a valid and recognized Type Rating on the B777
  • Minimum 5,000 hours on a commercial jet aircraft, out of which 2,000 hours must be in command
  • Preference will be given to applicants with Glass Cockpit/Flight Management Systems experience.
  • ICAO English proficiency of at least level 4
  • Valid Certificate of Medical Assessment
  • Be in possession of no aviation incidents / accidents report.
  • No criminal record.
 4. Senior Specialist, Ground Services
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree from a recognized university
  • 3 years of experience in ground handling operations
  • Fluent in written, spoken and reading English and Thai
  • Preferably communicable in Chinese
  • Good interpersonal skills and pleasant disposition
  • Analytical and problem-solving skills
 5. Revenue Management Specialist
  คุณสมบัติ :
  • Minimum Bachelor’s Degree in related field
  • Minimum of 2 years in planning, revenue management or similar analytical role
  • Strong Excel, Access, Outlook and Office VBA skills required. SQL Server knowledge an advantage
  • Strong numerical and analytical skills
  • Excellent communication skills and experience in working with people at all levels
  • Fluent written, spoken and reading capability in English and Thai
  • Highly analytical, passionate about detail/number crunching and strong ability to prioritize
  • Ability to adapt and work with new types of systems
  • Experience in planning, and/or airline background in network / fleet planning, or hotel revenue management preferred
  • Local knowledge of the aviation market would be an advantage
  • Willingness to travel
 6. Crew Rostering Specialist
  คุณสมบัติ :
  • Minimum Bachelor’s Degree in any field.
  • Previous experience in office administration and document control is an advantage
  • Strong interpersonal, and communication skills
  • Fluent written, spoken and reading capability in English and Thai.
  • Strong follow-up and multitasking skills
  • People oriented, Self-motivated, independent & resourceful
  • Analytical and methodical in approach
  • Good planning and prioritization skills
 7. Revenue Accounting
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance.
  • Fluent written, spoken and reading capability in English and Thai.
  • Ability to work independently on own initiative under tight timelines.
  • Strong analytical skills and track record in completion of project assignments.
  • Proficient in MS Office Application.
  • Posses strong communication and leadership skills with the ability to work under pressure
 8. Senior System Analyst – Airline Distribution
  คุณสมบัติ :
  • Minimum Bachelor’s Degree in Computer Science, Computer Engineering, Information Technology or any IT related fields
  • 2-3 years of experience in online solution or E-commerce (Web, Mobile, Payment).
  • Background in airlines or online travel business is advantage
  • Fluent written, spoken and reading capability in English and Thai
  • Able to work in a pressured environment with tight deadlines
  • Excellent communication skills and experience in working with people at all levels
  • Able to create and maintain strong internal and external networks
  • Able to travel
  • Must be proactive and self-motivated, able to work independently or harmoniously as part of a team

รายละเอียดสมัครงาน นกสกู๊ต >>> คลิก