เปิดรับสมัคร!!! บุคคลเข้าเป็นพนักงาน “องค์การเภสัชกรรม” จำนวนทั้งสิ้น 41 อัตรา

0
18742

สมัครงานองค์การเภสัชกรรม

ประกาศ องค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพือบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม ตามผู้ที่สำเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต

สมาชิกที่สนใจสมัครงาน องค์การเภสัชกรรม สามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในประกาศด้านล่างนี้

 

สมัครงานองค์การเภสัชกรรม

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

 1. เจ้าหน้าที่งานบริหาร 5 (1203) (1217) (1631)
  สังกัด : กองบริหารการผลิต ฝ่ายผลิตยา
  จำนวน 3 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่งานบริหาร 5 (0065)
  สังกัด : แผนกพัฒนาระบบผลิต กองบริหารการผลิต ฝ่ายผลิตยา
  จำนวน 1 อัตรา
 3. เภสัชกร 5 (0788)
  สังกัด : แผนกบรรจุยาเม็ด 1 กองเภสัชกรรม1 ฝ่ายผลิตยา
  จำนวน 1 อัตรา
 4. เภสัชกร 5 (0569)
  สังกัด : แผนกเคลือบเม็ด กองเภสัชกรรม2 ฝ่ายผลิตยา
  จำนวน 1 อัตรา
 5. เภสัชกร 5 (2486)
  สังกัด : ฝ่ายชีววัตถุ ปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
  จำนวน 1 อัตรา
 6. เภสัชกร 5 (2487)
  สังกัด : ฝ่ายชีววัตถุ ปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
  จำนวน 1 อัตรา
 7. เภสัชกร 5 (2495) (2481)
  สังกัด : ฝ่ายชีววัตถุ ปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
  จำนวน 2 อัตรา
 8. เภสัชกร 5 (2501) (2512)
  สังกัด : ฝ่ายชีววัตถุ ปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
  จำนวน 2 อัตรา
 9. เภสัชกร 5 (2506)
  สังกัด : ฝ่ายชีววัตถุ ปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
  จำนวน 1 อัตรา
 10. นักการตลาด 5 (0279) (0517)
  สังกัด : แผนกการขาย เขตกทม. และปริมณฑล กองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการขาย
  จำนวน 2 อัตรา
 11. นักการตลาด 5 (0513) (0681) (1183)
  สังกัด : แผนกการขาย เขตตะวันออกเฉียงเหนือ กองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการขาย
  จำนวน 3 อัตรา
 12. นักการตลาด 5 (0473)
  สังกัด : กลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ์ กองบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาดและการขาย
  จำนวน 1 อัตรา
 13. นักการตลาด 5 (0422)
  สังกัด : แผนกบริหารเขตการขายภาคเอกชนส่วนภูมิภาค กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย
  จำนวน 1 อัตรา
 14. เภสัชกร 5 (1893)
  สังกัด : กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย
  จำนวน 1 อัตรา
 15. เภสัชกร 5 (1889)
  สังกัด : แผนกร้านค้า1 กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย
  จำนวน 1 อัตรา
 16. นักการตลาด 5 (2099)
  สังกัด : กลุ่มงานขายต่างประเทศ กองธุรกิจต่างประเทศ ฝ่ายการตลาดและการขาย
  จำนวน 1 อัตรา
 17. เภสัชกร 5 (0899)
  สังกัด : แผนกพัฒนากระบวนการผลิต กองมาตรฐานการผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ
  จำนวน 1 อัตรา
 18. เภสัชกร 5 (0661) (0827)
  สังกัด : แผนกมาตรฐานวัตถุดิบ2 กองมาตรฐานวัตถุดิบ ฝ่ายประกันคุณภาพ
  จำนวน 2 อัตรา
 19. เภสัชกร 5 (1889)
  สังกัด : แผนกมาตรฐานชีววัตถุ2 กองมาตรฐานชีววัตถุ ฝ่ายประกันคุณภาพ
  จำนวน 1 อัตรา
 20. เภสัชกร 5 (0999)
  สังกัด : แผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์1 กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ฝ่ายประกันคุณภาพ
  จำนวน 1 อัตรา
 21. เภสัชกร 5 (1942) (2209)
  สังกัด : กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ
  จำนวน 2 อัตรา
 22. เภสัชกร 5 (1390)
  สังกัด : กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ
  จำนวน 1 อัตรา
 23. เภสัชกร 5 (1137)
  สังกัด : กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ
  จำนวน 1 อัตรา
 24. เภสัชกร 5 (1357) (1387)
  สังกัด : โรงงานผลิตยารังสิต1
  จำนวน 2 อัตรา
 25. เภสัชกร 5 (1143)
  สังกัด : โรงงานผลิตยารังสิต1
  จำนวน 1 อัตรา
 26. เภสัชกร 5 (1794)
  สังกัด : แผนกงานคลังสำรองยาสำเร็จรูป กองการคลังสำรอง โรงงานผลิตยารังสิต1
  จำนวน 1 อัตรา
 27. เภสัชกร 5 (2453)
  สังกัด : แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 2 กองบริหารระบบคุณภาพ การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต1
  จำนวน 1 อัตรา
 28. เภสัชกร 5 (0769)
  สังกัด : แผนกงานบริหารคุณภาพด้านสารสนเทศและเอกสาร กองบริหารระบบคุณภาพ การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต1
  จำนวน 1 อัตรา
 29. เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 (1079)
  สังกัด : แผนกสำรองวัตถุดิบ 2 กองจัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
  จำนวน 1 อัตรา
 30. เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 (1446)
  สังกัด : แผนกสำรองวัตถุดิบ 3 กองจัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
  จำนวน 1 อัตรา
 31. เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 (0872)
  สังกัด : กองจัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
  จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน
– วุฒิเภสัชศาสตร์บัณฑิต อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 18,900 บาท

 

การสมัครสอบ
สมัครด้วยตนเองที่ แผนกงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การเภสัชกรรม เลขที่ 75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร: 02-203-8153

เอกสารต้นฉบับ >>> ประกาศรับสมัคร