เปิดสอบรับราชการ กองทัพอากาศ วุฒิปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 908 อัตรา 14 ม.ค.-24 ก.พ.

0
485

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เป็นข้าราชการสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตร จำนวน 908 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครสอบกองทัพอากาศ ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2563

สอบกองทัพอากาศ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร จำนวน 90 อัตรา
  2. ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 818 อัตรา

วิธีสมัครสอบกองทัพอากาศ

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบกองทัพอากาศ สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กองทัพอากาศระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบกองทัพอากาศ